Καλύτερη είναι η άμεση ή προσωπική επαφή, αλλά και το e-mail έχει τα θετικά του.

Μπορείτε καταρχήν να επικοινωνείτε με :

jorgos@otenet.gr