Μερικά χρήσιμα links, και θα επανέλθουμε:

Jorgos.gr
προσωπική ιστοσελίδα, που μπορεί αργότερα να έχει ενδιαφέρον

                που μας πιστοποιεί

BOTZAKIS S.A                       από την Κρήτη

Blauel Greek Organic Products
Ο πρώτος διδάξας, να του το αναγνωρίσουμε

Biofruits                       από το Ναύπλιο

Bioagros                       από την Πέλλα